کارگروه فناوری اطلاعات بانک ملی استان گیلان

!قابل توجه همکاران گرامی استان گیلان

به منظور جمع آوری ایده ها ،پیشنهادات و نظرات شما در جهت توسعه و گسترش خدمات الکترونیک بانک ملی در بین مشتریان حقیقی و حقوقی شعب استان گیلان لطفا با درج نام و نام خانوادگی و محل خدمت در بخش نظرات همین پست مطلب خود را ارسال کنید.

توجه به بحث های مطرح شده در جلسه کارگروه چند نکته ضروریست:

1- نظرات پیشنهادی باید قابل اجرا شدن در سطح استان گیلان و با توجه به داشته های موجود باشد.

2-پیشنهاد و ایده در جهت هرچه بهتر و بیشتر شدن توسعه خدمات الکترونیک باشد.

3-روش ها برای کاهش هزینه تبلیغات باشد.

4- روشهایی که برای آموزش بهتر به مشتریان حقیقی و حقوقی می تواند بکار گرفته شود.

5-خدمات الکترونیک دارای اولویت را با ذکر دلیل جهت تهیه بسته خدمات معرفی نمائید.

6-سازمانهای دارای اولویت و روش مناسب آموزشی را معرفی کنید.

منتظر پیشنهادات ارزنده شما هستیم.

از همکاران خلاق و برتر تقدیر و تشکر به عمل خواهد آمد و از طرف مدیریت محترم اداره هدایائی در نظر گرفته شده است.


ن : اداره آموزش بانک ملی گیلان
ت : ۹۴/۰۵/۱۶